Daverend / Unplugged – Brugge –

Cold Saturday Night tn_IMG_6237 copyopende zaterdag 17 maart 2018 het unplugged concert in Daverlo met een intiem concert in een gezellige huiskamersfeer. Akoestisch, en voor hen de eerste maal dat het elektrisch geweld aan de kant werd geschoven. Een jonge bende

die vanavond bewees dat hun nummers van een sterke kwaliteit zijn, en een enthousiast publiek wou nog meer. Geen bis, een kleine pauze en set wisseling voor de hoofd act tn_IMG_6264Vikings on Bicycle.

Noël Van Oyen en guests, eigen songs ( cfr. cd ), covers en klassiekers tijdens deze akoestische set, afwisselende zang en geruggesteund door een schare van Brugges  beste muzikanten.

Een heerlijk hoogstaand optreden dat zelfs nog iets langer mocht geduurd hebben. Noël ontving de honneurs en riep zijn kompanen terug het podium op voor nog één bis dat onder applaus onthaald werd, enkel Sam ontbrak.

( verder verslag en beeld volgt )

Advertenties

Slachtinge – Oostende –

Tom, Lien, Mathias en Maaike tn_IMG_6148van Theatermakerij Het Eenzame Westen schitterden donderdag 16 maart 2018 op het podium van De Grote Post te Oostende met hun West Vlaamse bewerking van het toneelstuk van Yasmina Reza.  Een uitverkochte zaal bezorgde hen een daverende ovatie. De West Vlaamse versie van het veel gelauwerde stuk ‘ Carnage ‘ werd enorm gesmaakt en de hilariteit klonk alom in de zaal.tn_IMG_6154 Het West Vlaams is nog steeds één van de sappigste dialecten, die we moeten koesteren.

Verslag :

Donderdagavond 15 maart 2018, voor een uitverkochte zaal bracht Theatermakerij Het Eenzame Westen ‘ Slachtinge ‘ ( De God van de Slachtinge ), een stuk integraal gebracht in het West Vlaams dialect van Torhout met nuances. Wie reeds vorige producties van dit gezelschap (– Het eenzame westen – en – In volle zee –) gezien had wist dat dit weer een sappig staaltje toneel ging worden met al het moois dat het dialect eigen is. ‘ Slachtinge is een bewerking van het befaamde toneelstuk van Yasmina Reza ( Le Dieu du Carnage uit 2007 ), in 2011 prachtig verfilmd door Roman Polanski. De twee ouder gezinnen die samenkomen om het jammerlijk incident van hun kinders te regelen worden vertolkt door Lien Degraeve ( Annette ) , Tom Ternest ( Alain ), Mathias Sercu ( Michel ) en Maaike Cafmeyer ( Véronique ).

Hun kinderen Ferdinand en Bruno, twee vrienden hebben een akkefietje gehad. Bruno is met een stok geslagen en heeft hierbij twee snijtanden gebroken, Ferdinand toont geen berouw. En Bruno heeft de naam van de dader genoemd. Michel en Véronique nodigen de ouders uit om dit uit te praten en een oplossing te zoeken. Wat eerst op een deftige wijze lijkt te gebeuren escaleert …

Aan de ingang van de zaal kregen we een klein boekje, een leidraad in het dialect, dat ons wegwijs maakte in het taaltje van de vertoning. Terwijl we naar onze plaatsen gingen nog een opmerking gehoord dat er op het scherm een vertaling zou geprojecteerd worden. “ Leuk, want ik ben niet echt thuis in het dialect “ zei de ene vrouw tegen haar vriendin. Dit zou later blijken tijdens het stuk dat dit niet echt klopte. Het podium werd ingenomen door een groot rad, een soort boekenrek en bovenaan een fauteuil. Een salontafeltje op de voorgrond met een bos tulpen geflankeerd met een grote staan lamp. Een apart panterachtig tapijt omcirkelde dit alles.

De acteurs speelden van in dit rad zich richtend naar de zaal,

foto07-f7689e58a9423094165f847149fcb531-fotoboek-m

copyright Els Coppens

zelfs al converseerden ze naar elkaar, de blikken bleven op ons gericht. Vreemd, zijdelings theater. Naarmate het stuk echter vorderde, veranderden ook de blikken. We zaten middenin een aparte huiskamer, de situatie over de beide kinderen proberen te regelen. Alain, advocaat, werd constant opgebeld en was enkele zaken aan het regelen, in het Duits. Deze vertaling werd op het scherm geprojecteerd. Véronique nam het initiatief om alles in goeie banen te leiden en een oplossing te zoeken, nu en dan een kleine reactie van haar man. Enkele beamingen van Annette en aparte uitlatingen van Alain dreven Michel tot meer reactie op de situatie. Annette werd plots onwel, het rad nam steeds meer een prominente plaats in.

de_standaard_2-f7689e58a9423094165f847149fcb531-fotoboek-m

copyright Greet Pattyn

Een duisternis op het podium en een hamster ( Michel ) die doldraaide in zijn rad. Twee voorgaande incidenten die met de hele situatie te maken hadden vormden een mooie intermezzo om de beide ouders weer samen te brengen. Drank werd bovengehaald en het rad draaide meer en meer. Het beschaafde gesprek met alle nevenaspecten escaleerde in een verbaal boks partijtje met de nodige dialogen, humor en gespuug wederzijds.

foto16-f7689e58a9423094165f847149fcb531-fotoboek-m

copyright Els Coppens

Komisch drama, op het randje van beschaafd zijn. Zatte opmerkingen, maar waarheden die pijn deden kwamen naar boven. Hilarische beelden speelden zich af onder onze ogen, maar deden ons ook eens in eigen boezem kijken hoe sommige simpele dingen kunnen escaleren in een wedstrijdje egotripperij en persoonsbeschuldiging. Het sappig dialect met tal van zegswijzen versterkten dit stuk en brachten het op een niveau die velen van ons kennen.

DSCF3213-f7689e58a9423094165f847149fcb531-fotoboek-m

copyright Greet Pattyn

Als de drank is in de man, is de waarheid in de kan. En je eigen kind is nog altijd beter dan …

Het was niet verwonderlijk dat deze vier klasbakken met hun dialect de zaal in hilariteit hadden gezet en een grote ovatie kregen van de uitverkochte zaal. Zij die jammer genoeg geen kaartje konden bemachtigen of dit stuk wilden zien : hou de herneming na de zomer op diverse plaatsen in de gaten.

Slapend Rijk – Brugge –

Dinsdag 6 maart 2018 stond SKaGeN met hun productie ‘ Slapend Rijk ‘ op het podium van de Brugse Stadsschouwburg. Een maatschappelijk stuk dat zeer herkenbaar is in deze tijden van zoeken naar andere energiebronnen. tn_IMG_6134

De schitterende cast kreeg een warme ovatie van het niet zo ( jammer ) talrijk publiek.

Verslag :

‘ Slapend Rijk ‘, een hedendaags thema gebaseerd op het boek van Juli Zeh ( een Duitse schrijfster die haar roman uit 2016 omgezet ziet naar het toneel ) – Unterleuten -. Een dorpje ergens in Duitsland, een lege gemeentekas, de typische buren perikelen en gedachtegangen, intriges. Een windmolenpark project brengt de nodige rumoer en opschudding in het dorp. Speculatie begint. Welke gronden komen in aanmerking, de grootte en hoeveel verdienen we eraan. Kleurige figuren elk met hun principes in hun kleine leefwereld reageren op deze komende veranderingen in hun dorp.

Terwijl we plaatsnemen in de zaal zien we op het podium een ietwat rommelig decor, toch op het eerste gezicht.

De acteurs her en der plaatsnemend in deze bizarre omgeving. Muziek gevolgd door een off screen ( podium ) stem leidt ons het verhaal binnen, enkele citaten die belangrijk zijn voor het verhaal naar voor brengend : Sysiphus, cfr. Griekse mythologie symbolisch voor het karakter van Gombrowski en een verwijzing naar Don Quichote en zijn windmolenstrijd.

Plots begint een baby te huilen, een koppel, Jule en Gerhard, in de zetel met hun kind, iets verderop een figuur met kruk aan een tafel, vooraan iemand met rokende autobanden.

Het decor op het podium loodst ons binnen in het dorp, in de huiskamer, … van de inwoners. Groene jongens, luchtverontreinigers, bouwinitiatieven, en daarboven staat Gombrowski ( een rijke boer ) die alles naar zijn hand wil zetten

( Marjan De Schutter zet een indrukwekkende afbeelding weer van deze man ). En een speculant ( rol van Mathijs F Scheepers ) die een graantje wil meepikken met de bouw van dit project.

Het bijna 700 blz. tellend boek van Juli wordt met off screen/podium stem en muziek vertolkt op het podium leiden de diverse fragmenten en rolwisselingen in. Zes acteurs nemen twaalf rollen voor hun rekening, kledij en decorwisseling gebeurt op een zodanige manier dat er geen onderbreking in het verhaal is. Schaller, de autobanden verbrander speelt tevens de rol van burgemeester ( Korneel Hamers ). Marjan en Mathijs geven naast hun rol als speculant en Gombrowski ook gestalte aan het groene gezin met baby. Linda ( Clara van den Broek ), die haar paardendomein uitbouwt speelt tevens Katrijn, de dochter van Kron. Mankepoot, communist, marxist Kron wordt vertolkt door Valentijn Dhaenens . En jong geweld Lois Brochez neemt drie rollen voor haar rekening. Enerzijds Gombrowski’s secretaresse Betty, Schallers dochter Miriam en woordvoerster Pilz van Ventro Direct. ( drie rollen en dan nog eens een uitstekende stemverdraaiing voor Kroontje.

Een dorpsvergadering wordt ingeroepen door de burgemeester, het woord is aan Pilz aangesproken met Mevreer ( een transgender ), man of vrouw ?, en voordrachtgeefster van Vento Direct die instaat voor de windmolenconstructie.

Lawaai en geruzie in de zaal tot je plots een speld kan horen vallen wanneer er over bedragen gesproken wordt.

A Kill Joy ( Gerhard ) en Moover, enkele woorden die Linda gebruikt om een dorpeling en zijzelf te karakteriseren.

Een verdwijning van een kind ( Kroontje ),

Feedie de hond, verhaalstructuren die elk op een originele manier in beeld gebracht worden.

En de ruzies en vetes die uitgevochten worden onderling leiden tot een catastrofaal einde van enkele personages. Apart is hierbij de uitbeelding met een speelgoedauto van een fataal ongeluk van één van de dorpelingen.

Videobeelden, vlogs worden achteraan het scherm geprojecteerd om het verhaal te steunen.

Diverse genres van muziek gebruikend die mooi aansluiten met de sfeer die er momenteel heerst of komt. ( o.a. “ Gute Nacht Freunde “ van Reinhard Mey ). We krijgen ook een flashback met Kron in een hoofdrol, wat gebeurde er die nacht en wat vloeit / vloeide er uit voort ?

“ … eet mij, drink mij , was met mij, … “ , de laatste woorden van een dorpeling, een mooie symboliek beëindigt de weder vaardigheden van de inwoners van Unterleuten.

Een uitstekende bewerking van de roman door Mathijs F Scheepers die de sfeer van kapitalisme en communisme in een fictief Oost Duits dorp weergeeft. Ook decorbouwster Lidia Nagibina die met een wirwar van attributen een gans dorp op scene brengt verdient een felicitatie.

Een welverdiend applaus van de aanwezige toeschouwers

viel de acteurs te beurt voor dit ecologisch stukje theater van bijna twee uur die ons nog eens met de neus op bepaalde feiten heeft gedrukt.

Oscar, De Komediecompagnie – Brugge –

Een grote opkomst zaterdagavond en zondag middag 10 & 11 februari 2018 in de Brugse Stadsschouwburg voor het stuk ‘ Oscar ‘ van de Komediecompagnie. De meer dan 900 aanwezigen dit weekend hebben genoten van deze doldwaze komedie. Een stuk van Claude Magnier uit 1958. Louis de Funès, die in 1967 schitterde in de verfilming van Edouard Molinaro, stond tussen 1959 en 1972 meer dan 600 maal op toneel met dit stuk.

( … believe me … ??? en … the last thing I had on my mind … ???? ), muziek vulde de zaal, op het podium een blonde vrouw die met een vogelkooi rondliep.

Even later vleide ze zich neer in de sofa, de oortjes in, een tijdschrift lezend en meezingend met de muziek. De huishoudster liet de stofzuiger zijn werk doen. Plots het geluid van koekoeksklokken, … “ ..ja, ik weet het ( hoor ? ), het is acht uur ….”. De toon was gezet voor een meer dan twee uur durende komedie. Even later verscheen Christian Martin ten huize Van den Neste, hij wou zijn baas sprekend en het was dringend. Enkele dingen werden afgesproken met de Poolse huishoudster van koekoeksklokkenbouwer Francis Van den Neste. De eerste confrontatie van Christian met zijn baas is hilarisch. Het vragen voor opslag, het opbiechten van het stelen van 495.000 francs, en de verduistering voor de fiscus van 8 van de 21 miljoen winst. Niet verwonderlijk dat zijn baas door het lint ging. Francis, gespeeld door Jan Van Dycke, schitterde in zijn eerste rol bij de komediecompagnie en dit was ook zijn eerste maal samen op scene met  Dirk Van Vooren die Christian Martin speelde. Deze eerste confrontatie tussen de beide hoofdfiguren werd met enorme hilariteit uit de zaal beantwoord toen hij de politie wilde opbellen en problemen had met de telefoon.tn_IMG_5097 copy Zinspelingen, aparte uitdrukkingen en oneliners vlogen heen en weer. Zoals o.m. : “ … ik heb met uw dochter gekoekoekt … “, over concurrent Muylle, “ … ik zal wel even zijn muile met koekoeksklokken opvullen …”, uitlatingen die een enorme schwung in het stuk staken en het komisch aspect een extra hoogte gaven. Verwarringen en misprekingen : De Poolse huishoudster, Bernadette – de Bernadette ( Soubirous ) van Lourdes. De verdraaide uitdrukking – het ijzer smeden als het heet is-. Een zingende ochtendechtgenote ( ? )

.Een krijsende dochtertn_IMG_5099 die het huis uit wil, een vrouw die zich uitgeeft als een dochter, een masseur met sappig dialect, niet al te snugger en op de koop toe een probleem met alcohol heeft.

En als dit nog niet genoeg was, de kofferperikelen die net een eigen leven leiden. Bernadette die haar ontslag geeft / vraagt en een nieuwe vrouw ( met een aparte voorgeschiedenis ) die komt solliciteren als huishoudster. “ … wat heb je daar in je handen ? “, “ … de nieuwe stofzuigster …”. De uitlating als Marilou ( Wendy Van Wanten ) haar man ziet een vrouw omhelzend in de living. Francis’ reactie is er ook naar. Nu en dan het gepast geluid van de vele koekoeksklokken aan de muur die op momenten zeer gepast afgaan. Zelfs de trap

speelt een rol tijdens al deze hilarische toestanden. Ook leuk, Francis die naast tal van dierennamen ook wordt aangesproken als Franske ( cfr. De man van Wendy ). Zelfs een simpele zakdoek doet de zaal uitbarsten van het lachen.

Jan Van Dycke ( Francis Van den Neste ), Wendy Van Wanten ( Marilou Van den Neste ), Peter Bulckaen ( Philippe Decorte ) Dirk Van Vooren ( Christian Martin ), Britt Van Der Borght ( Bernadette ), Fleur Brusselmans ( Jacqueline ), Karin Jacobs ( Angèl ), Stef Poelmans ( Oscar ) en Maja Van Honsté ( Brugge ? ) of was het  Leen Dendievel als dochter ( Babette ) hebben vanavond nog maar eens al hun talenten uit de kast gehaald om het publiek

een hilarische zotte avond te bezorgen eigen aan de Komediecompagnie. Een stuk dat je moet gezien hebben, al is het maar voor het taaltje van de poetsvrouw, de massage, Francis die kierewiet wordt, gaga. Zijn Piet Huysentruyt uitbeelding. tn_IMG_5116Het gezellig dansje met de trein naar Oostende. En de grote bewondering naar Louis de Funés met zijn onvergetelijke mimiek, neuroses en uitbarstingen. Een imperium van koekoeksklokken maar ook een imperium van komisch acteertalent. Met een Wendy om van te snoepen, een verwend nest als dochter, een masseurtn_IMG_5110 met jongleertechnieken. Dirk was weer eens omringd met excellente tegenspelers. Hij nodigde het publiek ook nog eens uit om een woordje,

… want het was weer een tijdje geleden om het publiek nog eens persoonlijk te bedanken in de Brugse Stadsschouwburg

Dit na een overweldigend applaus. ( Nog in Lanaken en Hasselt te zien in Maart ).

Daverend – Black Roses / Soviet Grass

 

Vrijdagavond 16 februari 2018 was het genieten in Daverlo te Assebroek van twee stevige groepen in de concertreeks tn_IMG_5936 ‘ Daverend / Unplugged – Brugotta -. Een 200 tal muziekliefhebbers vulden deze uitstekende zaal die op akoestisch vlak zich enorm leent voor concerten.

Black Roses, een mengelmoes van leden van diverse groepen vloog er vanaf het eerste nummer in. Thomas Meire, leadzanger van Shuriken II, verscheen op het podium geschminkt net als Danny Mommens van Vive La Fête.tn_IMG_5504 “ All The Same “ werd met enkele synth noten ingezet om dan los te barsten in rock gekruid met metal, grunge, punk en hardcore ingrediënten. Rauw, energiek en toch melodieus. Strak musicerend met enkele schitterende riffs en heerlijke solo’s. tn_IMG_5286Thomas’ rauwe stem en podium act vervolledigde de sound van een weer ( nieuwe ) uitstekende Brugse band.

Gitarist en tweede stem Matthias Demey ( Beuk ) , voormalig lid werd vervangen door een uitstekende jonge Brent Thysebaerdt ( zijn vuurdoop vanavond ? ). Lucifer Effect ( zwaarder en harder zoals Brent zelf zei ) inruilend voor deze groep, een goeie keuze. Hij zelf vindt ze een bende toffe gasten en de bassisttn_IMG_5466 is ook vol lof over hem. Geeft een frisse inbreng, een andere muzikale variatie die beter aansluit met de groep.

En we zijn tevens benieuwd naar zijn zangkwaliteiten op de Brugotta tribute -Madonna. Drummer Benjamin Dekempe tn_IMG_5303samen met bassist Kenneth Van Belle vormden de ruggegraat en met de solo’s van Dempsey Deroustn_IMG_5430 ( gitarist van Guilty as Charged ). Thomas dook verschillende keren van het podium het publiek in, zingend tussen in de aanwezigen. Black Roses bracht een korte set van eigen nummers en covers, waaronder een prima versie van Nirvana’s “ Breed “. Afsluiten deden ze met het prachtige “ Keyboard tune “.

Een kleine pauze en het was tijd voor de presence van slangemens Nicolas met een magistrale stem, mister cool Niektn_IMG_5725 rustig secuur die typische bastonen etalerend. Pompend ,laag op zijn drum met die aparte stokslagen,tn_IMG_5541 Brecht en niet te vergeten zijn broer vingers glijdend als een halfgod op zijn gitaar kronkelend wiegend.tn_IMG_5872 Een Belgische, een Brugse groep die verleden jaar reeds toonde dat ze buiten de landgrenzen het publiek voor zich zouden winnen. En dit deden ze zowel in Zwitserland en Nederland. En tijdens het voorprogramma van Balthazar in hun ‘ Thin Walls ‘ tournee. Overal kregen ze prachtige kritieken en respons, de hoofdact had het soms moeilijk om deze kwaliteit te overtreffen. Alle vier, nuchtere muzikanten en nog steeds de bescheidenheid zelve blijven verder doen in eigen beheer en op eigen ritme. Brugge mag fier zijn om zo’n groep in hun rangen te tellen. Hopelijk kunnen we nog lang genieten van hun optredens, nieuwe nummers en warme jovialiteit richting publiek. Ze blijven maar groeien, ieder keer als je ze ziet en soms is het ook afwachten hoe Nicolas er het volgend optreden uitziet. Muzikaal, uiterlijk, … een Belgische ‘Queen’ volgens een fan, net als Freddy dansttn_IMG_5770 hij als een balletdanser synchroon op de muziek met een stem, zacht, fluisterend, uitbarstend. De toeschouwers in vervoering brengend.

Opener met heerlijk snaarspel “ Sudan ? “. Kortgeknipt en minieme stoppels, Nicolas bijna onherkenbaartn_IMG_5856Maar éénmaal bewegend en met die fenomenale stem, geen twijfel. Rustiger, sterker werden we meegezogen in dat zuiderse Bayou achtige stemgeluid eigen aan Soviet Grass. Dansend en jonglerend met zijn tamboerijn eigende hij zich weer het podium toe. Al zijn muzikanten dezelfde dankbaarheid gevend, een beweging naast hen, een arm, een lach, een samenzang. Deze groep is echt één hechte brok muzikaal talent die we mogen koesteren.

Plots een akkefietje in de set, de voetpedaal van Brechts drum liet het afweten, een korte herstelling en “ Hope “ klonk door de zaal. Nicolas repliceerde hierop met : “ … kan gebeuren, maar eigenlijk gebeurt dit nooit…”, maar na een klein moment van commotie en enkele lachende blikken werd het ritme onmiddellijk her opgepakt. Volgde “ Interstellar “, een subliem nummer ( met dito videoclip ). Tussenin had hij zich ook nog even geëxcuseerd dat hij verkouden was.

Enkel als hij sprak was het te horen, zingend zou je het zeker niet zeggen. Afsluiten deden ze met “ Heroes “.  Een optreden dat ons al deed hunkeren naar een volgende verschijning. Patrick Van Hauwaert, promotor van deze concertreeks, nam nogmaals de micro

om hen terug op het podium te roepen voor enkele bissen. “ Shangri-la “, een lange versie, heerlijk bluesy en niet weg te denken uit hun setlist. Even een overslag in Nicolas stem ( verkouden ), maar na een kleine muzikale intermezzo terug met volle kracht Daverlo vullend. Soviet Grass, wie ze nu nog niet kent, tn_IMG_5752 zoek ze op en laat je meevoeren door het Nirwana van ijzersterke bluesy rock & roll met charisma.