For Freedom Museum

Vieringen, was het nu WO I of WO II, niets kon doorgaan, of zeer beperkt. Zelfs ik kan je geen beeld geven van een aparte tentoonstelling die doorging te Ramskapelle. In gedachte dat alles open zou blijven, … niet dus …

April 2009, een nieuw oorlogsmuseum werd geopend in Knokke- Heist, in de gemeente Ramskapelle. Toenmalig minister van landsverdediging Pieter de Crem, gouverneur Paul Breyne, burgemeester Léopold Lippens en zelfs Paul Jambers waren aanwezig om dit nieuw museum op de kaart te zetten.

Danny en Freddy Jones wilden op een bepaalde manier een eerbetoon brengen aan hun vader. Met behulp van Patrick Tierssoone werd een idee uitgewerkt. Pa Jones had gevochten in Normandië en in 1947 trouwde hij met een lokale meid uit Duinbergen. Het trouwkostuum waarin hij trouwde was de start van dit museum.

“ Waarom we bloedden en ons jong leven opofferden “.

Diorama’s, uniformen, memorabilia, wapens, … opgegraven vliegtuigrestanten door een derde partner ( Bahaat ) vormden een eerbetoon aan alle mensen, soldaten die onze contreien hielpen om de invaller te verjagen. Vier jaar gebukt onder de vijand, talloze verhalen, weerstand, onderdrukking, … dit kan men in dit museum ervaren door originele memorabilia, teksten, beeldfragmenten en levens grote maquettes, … raar gezegd maar als je sommige hobbyclubs bezoekt die op schaalmodel iets bouwen over WO II, … hier kan je het zien op mensenmodel.

Bijna elf jaar draaide het museum op een soort amateuristische wijze. Redelijk veel bezoekers maar niet echt het gehalte van Het Passendale Museum of het In Flanders Field Museum in Ieper. Tot die bepaalde oktoberdag.

Woensdag 21 oktober 2020 kwam dit museum in de kijker nadat  Kamal Kharmach zich even ermee bemoeide in zijn programma met dit kleinood. (  Eén om 20.40 ). Hij pushte hen, daagde hen uit naar een tentoonstelling.  Het For Freedom Museum kreeg een nieuwe kijk, een nationale tot zelfs internationale interesse. Vader Dennis Jones werd zelfs meer in de kijker gezet. Ma Jones had het nog kunnen bekijken, deze nieuwe transformatie, … ze zag haar man, zijn uniform, zijn trouwkostuum toen ze binnenkwam. Een nieuwe plaats, de start naar een reis in die weerzinwekkende periode van WO II. Maar enkele maanden later is ze jammerlijk overleden en dit net voor deze nieuwe grote heropening. Danny en Freddy, blij met deze nieuwe heropleving maar tevens triestig hielden zich sterk met de internationale belangstelling en genodigden.

Een hoge Britse militair (de naam vergeten) kwam zelfs op bezoek, een aparte tentoonstelling werd uit de grond geboord, … “ Helden van de Noordzee, – vissers en mijnen “. Die na verlenging nog tot 3 januari 2021 kan bezocht worden. Maar wegens de covid maatregelen zullen we nog even moeten wachten, want ook zij delen in de sluiting van de huidige lockdown situaties. Hopelijk breken ze het nog niet af en kunnen we dit toch nog eens bezoeken met al die namen die opgenoemd worden van zij die het leven hebben gelaten om de bevolking niet van hongersnood te laten sterven. Zonder rekening houdend met een zekere dood van hen zelf, laverend tussen de vele mijnen.